Minerální sférická skla 1,5 mm

vel.: 270 – 400 (po 5 desetinách)

Kategorie: