SII VD57 B

VD57B

12 3/4“‘
Ø 28,80 mm
výška 4,57

Kategorie: