SII VD54 B

VD54B

12 3/4“‘
Ø 28,80 mm
výška 3,97

Kategorie: